Kort&Krachtig

Liefde
Liefde heeft geen vaste vorm, kent geen voorwaarden en verwachtingen, is vanzelfsprekend, niet zelfzuchtig, oordeelt niet, is van binnen naar buiten, is overal in het hier en nu, is altijd voor iedereen toegankelijk en kost niets.
De essentie is dat je liefde ziet als iets wat (er) is, en niet zoals je wil dat het (er) is, of (er) zal zijn.

Leven vanuit liefde
Leven vanuit liefde is dat je elke keuze die op je weg komt, benadert vanuit liefde.
Leven vanuit liefde begint bij het volledig accepteren van jezelf, je lichte kanten, je donkere kanten, zonder ook maar het kleinste zweempje van ’n oordeel. Via deze weg kun je van jezelf houden, onvoorwaardelijk, vanzelfsprekend. Je bent dan in staat jezelf het beste te gunnen op het gebied van de liefde. En dan is het vanzelfsprekend ook anderen het beste te gunnen. En je leefomgeving daarmee in overeenstemming te brengen.