Wat is een ‘wormgat’?

Kort door de bocht: met een ‘wormgat’ wordt ook wel de kortste weg bedoeld.

Abstract
Iets abstracter: een wormgat is een hypothetische mogelijkheid binnen de vier dimensis van tijdruimte (hoogte/breedte/lengte/tijdsduur). Binnen die dimensies kun je tussen twee punten niet sneller reizen dan het licht. Volgens de theorie van een wormgat bestaat er in het universum een ‘kortere weg’. Via deze korte weg (langs andere dimensies) is het dan mogelijk om sneller dan het licht van één punt in de ruimte naar een ander punt in de ruimte te reizen.

Concreet
De naam wormgat komt van de metafoor die gebruikt werd om dit duidelijk te maken. Verbeeld je dat het universum de schil van een appel is, en een worm van de ene kant van de appel naar de andere kant wil. Als de worm over de schil van de appel kruipt, is de kortste afstand de helft van de omtrek van de appel. Maar als de worm zich een weg eet recht door de appel heen (wormgat), is de afstand een stuk korter: de doorsnee van de appel.

Deze weblog laat zien dat er misschien wel een ‘wormgat’ is in de manier waarop je je kunt ontwikkelen.